BUSKERUD GARDISTFORENING

Kontaktperson:

Leder:
Kjell Pedersen
Iver Juels gate 13
3040 Drammen
Tlf privat:
32 81 88 56
Tlf jobb (onsdager): 23 09 83 30
Email: kje-harp@online.no
Email jobb: kjelpedersen@mil.no 


BUSKERUD GARDISTFORENINGS HISTORIE.

Stiftelsesmøtet ble avholdt 8.juni 1964, ledet av oppnevnt formann Sverre Syvertsen.Dette etter tanker og initiativ fra Gardens

velferdsoffiser lt. Johan Bakke. Selve møtet ble ledet av President i Gardistforbundet, Ole J. Bjørnstad.

Sverre Syvertsen ble valgt til foreningens formann, og foreningens navn ble Drammen og omland Gardistforening.

Arrangementene gjennom årene har vært gardeball med Gardens ledelse i spissen for inviterte gjester og

foreningens medlemmer. Av andre arrangementer bør nevnesGardens deltakelse ved kirkeparader, bekransninger, parader og drilloppvisninger i Drammen.

 

Foreningens navn ble på årsmøte 1. mars 2001 endret til BUSKERUD GARDISTFORENING, og er dermed fylkesdekkende.

I mange år sto foreningen for gjennomføringen av skytingen om Lars Fronth's pokal. Dette var en 2-delt konkurranse fordelt på

innendørs- og utendørs skyting i hht de oppastte statutter.

NGF overtok selv denne konkurransen i 2009 i håp om å få flere skyttere med, da konkurransen ble lagt til innebanen i Huseby

leir, og endret til kun en skyting.

 

Buskerud Gardistforening holder fremdeles sin konkurranse i hevd med to konkurranser i året på Fiskum Skytterlags baner på Darbu.

Her er det innendørs- og utendørs skytebaner, hhv 15m og 100m.

 

Årlige arrangementer med HMKG/kp3, som regel en konsert et eller anet sted i Buskerud.

! 2010 hadde foreningen stort arrangement i Drammenshallen, hvor kp3 presenterte årets drillprogram.

Arrangementet blr meget godt besøkt.

Våre medlemmer og deres "Gardiner" gjorde en kjempeinnsats!  130 gardister ble behørig bevertet!

Stor takk til dere alle!

Videre arrangeres det en årlig høst-tur for medlemmene og deres respeltive, til forskjellige interessante steder.

 

Foreningen er godt representert i Gardistforbundet, med visepresident, sekretær, skyteleder og forretningsfører for  "Gardens Venner" og "Gardens Ur"