ØSTFOLD GARDISTFORENING


Halden og omegn Gardistforening og Sarpsborg og omegn Gardistforening har slått seg sammen og stiftet ØSTFOLD GARDISTFORENING. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Kasernen, Fredriksten Festning, Halden den 15.oktober 2013. Flere fra de to gamle foreningene var tilstede og sammenslåingen var enstemmig. Møteleder Anders Bredesen gikk gjennom vetektene som var utarbeidet for den nydannede foreningen. Vetektene ble enstemmig vetatt. Nytt styre ble valgt, med Oddmund Olsen som styreleder. Gjennom denne sammenslåingen ivaretas det beste fra de to foreningene, samtidig som nedslagsfeltet for verving blir mye større i hele Østfold. Østfold Gardistforening har i dag 132 medlemmer. På stiftelsesmøte deltok også representanter fra Oslo og Akershus Gardistforbund, Norges Gardistforbund og H.M.Kongens Garde

KONTAKTINFO:

Leder:
Oddmund Olsen
Ulfhildsgate 4
1707 Sarpsborg
Tlf Mobil:. 970 17 157


fra venstre: Major Roy Ottosen, NK i H.M.Kongens Garde, Oddmund Olsen, ØGF, President Anders Bredesen, Norges Gardistforbund, Sverre Klementsen, Kjell Bergerhaug, Leif Bøhler, Aage Håkegaard, alle ØGF og Egil Nilsen, Oslo og Akershus Gardistforening. Olav Ring og Ivar Heine Johansen var fraværende når bildet ble tatt.
Foto: Erik Leinaas, OAGF


ØSTFOLD GARDISTFORENING HAR ÅRSMØTE

på Svaleskiva, Borg Bryggerier, Sarpsborg
Fredag 17.mars 2017 kl. 19.00
Alle medlemmer er hjertlig velkommen. 
Dagsorden i følge vedtektene.
Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær med bespisning. Du må gjerne ta med en ledsager.

Påmelding til Ivar Heine Johansen mob. 450 84 864 eller e-post ivar.heine@fibernet.net


J U L E B O R D


Styret i Østfold Gardistforening har gleden av å invitere til julemarkering

på Scandic City Hotell, Fredrikstad, torsdag 1. desember 2016 kl. 19.00.


I år vil vi forflytte oss til restaurant Katti i første etasje med inngang fra

Nygårdsgaten (gågaten)


Det vil bli servert tradisjonell juletallerken, og prisen er:


Medlemmer kr. 250,-

Respektive   kr. 350.-

   All drikke kommer utenom.

Hotellet kommer et bra tilbud på overnatting. For 2 personer i dobbeltrom med frokost kr. 800,- og for enkeltrom kr. 600,-.

Betaling av dette skjer direkte til hotellet.

Det er parkering for overnattingsgjester i underetasjen.


Vi var veldig fornøyd med deltagelsen i fjor, og håper du og din kone (gardin),

samboer, venn, partner har anledning å tilbringe en kveld sammen med oss.


Påmelding til Ivar Heine Johansen tlf.: 450 84 864

     Eller tlf.: 930 34 524 (Grethe)


Du kan betale over bankgiro 1030.13.21533 Østfold Gardistforening eller

kontant ved fremmøte. Ved betaling på nettbank, skriv hvem betalingen er fra.


Påmeldingsfrist er satt til 17. november 2016.


Hilsen styret i Østfold Gardistforening

Hjertelig velkommenÅRSMØTE 2016


ØSTFOLD GARDISTFORENING
HAR ÅRSMØTE på Svaleskiva, Borg Bryggerier, SARPSBORG
fredag 11. mars 2016 kl 19.00.

Alle medlemmer hjertelig velkommen.
Dagsorden i følge vedtektene.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være i hende styret senest 26. februar 2016.

Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær med bespisning og kanskje en liten dans
Du må gjerne ta med en ledsager.

Påmelding til Sverre Klemetsen, mobil 984 52 711
eller e-post 
sverrek@getmail.no


MEDLEMSMØTE 14.06.16


Rundt ett kvart hundre mennesker møtte opp på Festningshotellet på Fredriksten Festning i Halden til vårt medlemsmøte. Sommeren har kommet til vårt fylke, og vi ser oss meget fornøyd med at så mange kunne avse en sommerkveld sammen med oss.
Vår leder Oddmund Olsen ønsket velkommen og redegjorde for foreningens tilstand. Han fortalte litt om hvordan det står til i «leieren vår» på Huseby, og hyllet Kp 3 som har besøkt Østfold 2 ganger i år, 22/5 i Fredrikstad og Sarpsborg 9/6 i forbindelse med 1000 års jubileet.
Vi hadde lykkes å få Jens Bakke som foredragsholder denne kvelden. Jens Bakke er en profilert historiker med stor kunnskap og viten på flere områder. Temaet for denne kvelden var; Halden og krigen 1716-1718. Her dreide det seg om Karl 12. som forøvrig ble skutt på Fredriksten Festning 1718. Her strides det om det var motstandernes eller en av hans egne soldaters våpen som felte ham. Men det får bli en annen historie. Det det her dreide seg om var Karl 12.`s angrep på Halden og Østfold disse årene.
Han var født i 1682 og falt i kamp 1718. Han forlot Stockholm i 1700 for å krige mot Russland og senere Polen og kom ikke tilbake til Sverige før i 1715, men så aldri Stockholm igjen. Han har ikke blitt omtalt som noen stor kriger, gjorde mange feilvurderinger og feildisponeringer, men vant mange slag. I 1715 begynte hans felttog mot Østfold og nedre del av Østlandet. Han kom inn over Høland og Akershus og forsøkte å invadere Akershus Festning. Det han ikke hadde tatt med i planleggingen var at festningen var større og kraftigere enn han hadde regnet med. Han hadde heller ikke forutsett at det fortsatt kunne være vinter i Norge i mars måned. Soldatene var derfor ikke rustet for dette i det hele tatt. Soldatene led stort og ble ofte tatt vare på av den sivile befolkningen der de kom forbi.
Svenskene gjorde flere fremstøt mot fylket vårt. De kom sjøveien over mot Kråkerøy for å innta Fredrikstad, men det var nok Halden som tok den store støyten. Haldenserne satte fyr på byen og store bygningsmasser gikk tapt. Heller det enn at svenskene skulle vinne byen. I fjerde vers i vår fedrelandssang lyder de siste fire linjer; Ti vi heller landet brente
  enn det kom til fall
  husker bare hva som hendte
   ned på Fredrikshald.
Etter at Jens Bakke hadde avsluttet sitt foredrag (uten manus) var det tid for en enkel bevertning, etterfulgt av en utlodning. Etter at trekning var foretatt og gevinster delt ut, takket Oddmund for fremmøte og ønsket oss vel hjem. Og som vi nok alle skrev som sluttsetning da vi skrev stil på skolen:
Alle var enig at det var en fin kveld.   

Hilsen Sekretæren.