OSLO OG AKERSHUS GARDISTFORENING

www.oagf.no 


Foreningen dekker, som navnet tilsier, Oslo og Akershus. I tillegg tar foreningen ansvaret for veteraner fra distrikter hvor det, pr. dags dato ikke finnes Gardistforeninger. Foreningen er, naturlig nok, den som ligger nærmest til HMKG og jobber derfor aktivt og tett opp mot avdelingen. Dette har gitt seg utslag i f.eks vedlikehold av kanonene på vollene mot Sørkedalsveien, vedlikehold av benkene i leiren, kringle ved diverse anledninger til gardister på vakt. etc.  Dette kan du lese mer om på foreningenes hjemmeside, som du finner her..... 


For driftsåret 2016 / 2017, består foreningens styre av følgende medlemmer:

Styreleder: Hans-Erik Grimsrud

Nestleder: Erik Leinaas

Kasserer: Asbjørn Bråthen

Sekretær: Jan-Erik Skjeggerud

Styremedlem: Jan-Robert Søderstrøm

Varamedlemmer: 

Web-ansvarlig: Jørn S. Bjørnstad

Tur / Tog ansvarlig: Per Kristian Paulsen

Verve og salgsansvarlig: John Ulverud 

Varamedlem: Alte Bergsrud


Du kan finne mer om styret og kontaktinfo her.....