Den 09. april markerte Hedmark Gardistforening og Oppland Gardistforening 70 års minnet om kampene ved Strandlykkja. Også her var Garden sterkt innvolvert, både i 1940 og i 2010....

TEKST OG FOTO: JAN-ERIK SKJEGGERUD

Strandlykkja er nok den minst kjente av de trefninger som HMKG var med på under aprildagene i 1940. Men det var altså her, sør i Stange kommune at norske styrker hindret tyske tropper å komme seg nordover og derved ga Kongehus, Storting og Regjering et større forsprang, slik at man kom seg unna okkupasjonsmakten. Det var bl.a. nyutdannede Gardister, på vei fra vintermarsj på Lillehammer som deltok i trefningene. 14. april nådde tyskerne Strandlykkja, hvor de ble tatt under ild, og stanset.

Etter krigen har dette nærmest vært et ”glemt” kapittel i historien. Hvorfor vites ikke. Lundehøgda og Midtskogen har vi alle hørt om, men Strandlykkja? For noen år siden fant Hedmark Gardistforening og Oppland Gardistforening frem til bautaen, som står tett inn til E6. det ble bestemt at også her skulle man sette opp en informasjonstavle over hva som hendte. Historiske kilder ble saumfart, tekst på norsk og engelsk ble forfattet og tavlen kom opp. Samtidig bestemte man seg for å markere hendelesene på Strandlykkja, på lik linje med det man gjør på Midtskogen og på Lundehøgda.

I år var det Espa og Tangen Janitsjar, samt Strandlykkja blanda kor som stod for de kunstneriske innslagene. HMKG stilte med en seremonistyrke, mens ordfører Nils Røhne i Stange var dagens hovedtaler. Han la også ned blomster på bautaen, godt assistert av to staute Gardister. Ellers fulgte det halvtimes lange programmet, den samme malen som på Midtskogen, med avsynging av fedrelandssalmen og nasjonalsangen. Dette kom da i tillegg til de kunstneriske innslagene. Det var mange som hadde funnet veien til denne markeringen.

 

Gardens fane vaiet også stolt i vindene denne kvelden. Her er både Midtskogen og Lundehøgda sirlig sydd inn. Nå er håpet at også Strandlykkja kan få sin verdige plass på fanen. Det hadde de fortjent de som var med på kampene og de seks som gav sitt liv for fedrelandet, her ved Mjøsas bredd for 70 år siden.

Flere bilder fra markeringen finner du her…