________________________________________________________________
TEKST OG FOTO: Ernst-Rolf Asplund
________________________________________________________________


Gardeveteran Finn Dahlby fikk overrakt Buskerud Gardistforenings hederstegn
av formann Kjell Pedersen den 4.juni 2010 for hans meget gode innsats for
Buskerud Gardistforening. Dette i nærvær av sine kullkamerater fra 1. gangs
tjenesten i Garden for 50år siden. Dette var samme dag som HM Kongen
inspiserte sin garde