Vi har i dag mottatt den sørgelige meldingen om at Nils Egelien har gått bort.I morgentimene i dag fredag 11.2.2020 fikk Norges Gardist Forbund følgende sørgelige melding fra Nils Egeliens familie:

"Gardist og Major Nils S Egelien gikk bort i dag med familie rundt seg etter noen dagers sykeleie.
Detaljer rundt bisettelsen i Drammen kommer vi tilbake til.

Guardsman and Major Nils S Egelien passed on today surrounded by family. 
Details of his burial to come."

Vi vil minnes Nils med ærbødighet og respekt, og takknemlighet for hans engasjement i Forbundet og for Garden.
Vi lyser fred over Nils Egeliens minne.

Vi har blitt bedt om å informere om at Marit ikke ønsker blomster til hjemmet.