Aldri mer 9. april, har vært en påminnelse de siste 75 år. Okkupasjonen av Norge, med de påfølgende kamphandlinger, vil for all tid stå som et av de svarteste kapitler i Norsk historie. NGF har i over 30 år markert dette ved tre av plassene der kampene tok plass og Garden var involvert, henholdsvis på Strandlykkja, Midtskogen og Lundehøgda. Så også i år


Aldri mer 9. april, har vært en påminnelse de siste 75 år. Okkupasjonen av Norge, med de påfølgende kamphandlinger, vil for all tid stå som et av de svarteste kapitler i Norsk historie. NGF har i over 30 år markert dette ved tre av plassene der kampene tok plass og Garden var involvert, henholdsvis på Strandlykkja, Midtskogen og Lundehøgda. Så også i år:

- Huseby Leir 10. April kl 10:00, HMKG har minneoppstilling i leiren
Strandlykkja 10. April kl 17:30, HMKG, EspaTangen Musikkkorps og tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen
- Midtskogen 10. April kl 19:30, HMKG, Elverum Barne og Ungdomskorps og NK Gardeskolen
- Lundehøgda 21. April kl 18:00, HMKG, Moelv Skolemusikkorps, Næren mannskor og Gardesjef Jan Fredrik Geiner.