Onsdag 3. november 2010 kl 19.00 inviterer NMKF til foredrag av og med Oberstløytnant Mårten Langvik ved FST. Alle medlemmer av NGF er hjertlig velkommen!

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

                                  BESKYTTER:  H. M. KONG HARALD V

 

 

 

Til                                                                      Oslo, 5.10.2010.

-  Våre tilsluttede foreninger og forbund                                                      

    og deres medlemmer

-  Alle øvrige interesserte

 

 

 

 

 


Medlemsarrangement

-  Invitasjon til foredrag.

 

Med MPF (Militærpolitiforeningen) som teknisk arrangør, har vi med

dette gleden av å inviterer vi til foredrag av

-  Oberstløytnant Mårten Langvik, FST        

 

Foredraget vil finne sted

-  onsdag 3. november 2010

-  kl 1900

i sal Oscarsborg, Forsvarets Skolesenter, Bygning 10 på Akershus Festning  -  se vedl. kart.

Det er fri parkering på Festningsplassen. 

Som vanlig serveres kaffe og wienberbrød.

 

Aftenens tema er

-  Moderne krigføring

og er støttet av en god lysbildepresentasjon.

 

Oberstløytnant Langvik er vel verd å lytte til, så igjen; vel møtt til en svært interessant aften!

 

NB:  Arrangementet var opprinnelig fastsatt til 28. oktober, og denne datoen figurerte på vår

         hjemmeside inntil terminen måtte flyttes til 3. november. 

         Vår hjemmeside www.nmkf.no er nå oppdatert i henhold til ny termin!

 

 

Med kameratslig hilsen

 

Finn Kampestuen-Berntzen

Generalsekretær

    (Sign.)