Østfold Gardistforening innkaller med dette til årsmøte 06. mars kl. 19.00


ØSTFOLD GARDISTFORENING
HAR ÅRSMØTE på Svaleskiva, Borgs Bryggerier, SARPSBORG
fredag 6.mars 2015 kl.19.00.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Dagsorden i følge vedtektene.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være i hende styret senest 24.februar 2015.
Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær med bespisning og kansje en liten dans.
Du må gjerne ta med en ledsager.
Påmelding til Sverre Klemetsen, mobil: 984 52 711
eller e-post sverrek@getmail.no