Fredag 11. mars kl 19. avholder Østfold Gardistforening Årsmøte, tradisjonen tro, på Svaleskiva, Borg Bryggerier, Sarspsborg.

ØSTFOLD GARDISTFORENING


Har ÅRSMØTESvaleskiva, Borg Bryggerier, SARPSBORG
fredag 11. mars 2016 kl 19.00.

Alle medlemmer hjertelig velkommen.
Dagsorden i følge vedtektene.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være i hende styret senest 26. februar 2016.

Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær med bespisning og kanskje en liten dans.
Du må gjerne ta med en ledsager.

Påmelding til Sverre Klemetsen, mobil 984 52 711
eller e-post 
sverrek@getmail.no