Her finner du en del nyttige linker til andre internett sider:

Link til Hans Majestet Kongens Garde:
https://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Hans-Majestet-Kongens-Garde

Link til Hans Majestet Kongens Garde på Facebook:
 www.garden.no

Link til de nyeste utgavene av bladet "Gardisten":
https://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Hans-Majestet-Kongens-Garde/gardisten

Link til tidligere utgaver av bladet "Gardisten":
http://issuu.com/gardisten

Link til Norske Militærkameratforeningers Forbund:
www.nmkf.no

Link til Sveagardesføreningen:
www.sveagardesforeningen.se

Link til De Danske Garderforeninger:
www.garderforeningerne.dk