BUSKERUD GARDISTFORENINGLeder:

Hans Erik Hauge
Klommesteinveien 140
3303 Hokksund
Tlf. +4792688376
Email forening:
a-bhau@frisurf.no
Email privat: hanserikhauge@gmail.com
 
BUSKERUD GARDISTFORENINGS HISTORIE.

Stiftelsesmøtet ble avholdt 8.juni 1964,ledet av Sverre Syvertsen.
Dette etter initiativ fra Gardens velferdsoffiser lt.Johan Bakke. Selve møtet ble ledet av President i Gardistforbundet, Ole Jørgen Bjørnstad. Sverre Syvertsen ble vagt til foreningens formann og foreningens navn ble Drammen og Omland gardistforening.
Arrangementer gjennom årene har vært gardeball med Gardens ledelse i spissen for inviterte gjester og foreningens medlemmer. Av andre arrangementer kan nevnes  Gardens deltakelse ved kirkeparader, bekransninger, parader og drilloppvisninger i byen og andre steder i fylket.
Det har også vært avholdt konserter med Gardemusikken og drilloppvisninger med KP 3 rundt i fylket, med stort fremmøte.
Foreningens navn ble på årsmøtet i 2001 forandret til BUSKERUD GARDISTFORENING.
Den er dermed fylkesdekkende.
 I mange år sto foreningen for gjennomføringen av skytingen om Lars Fronths pokal.
Buskerud Gardistforening holder fremdeles sin tradisjonelle skkytekonkurranse i hevd med to årlige stevner på Fiskum skytterlags bane på Darbu.
 
Videre arrangeres det en årlig høsttur for medlemmer og deres respektive til forskjellige, interessante steder.
Vi har også samarbeide med Telemark Gardistforening om skyting.
 
Foreningens formann er forbundets skyteleder.


INVITASJON


Gardeveteraner og Gardevenner.

 

Buskerud Gardistforening inviterer til innendørs 15.skyting

Sted: Fiskum skytterlags bane på Darbu

Dato: 24. mars 2019

Tid: påmelding på banen fra kl.10.00 – 11.30

Pris: kr.100,-

Premiering som vanlig

Servering: Lett servering

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 92688376

Velkommen

Med vennlig hilsen

Hans Erik Hauge

 

PS: Utendørs skyting er Den 6.oktober 2019 på samme bane