Velkommen til Norges Gardistforbund sine hjemmesider

“NGF arbeider for å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjeneste i Garden. De arrangerer møter, stevner o.l. og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste.”
Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i H.M.K.G, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere.